0641543070 mail@freddaane.nl

Op 21 september 2017 memoreerde Contact op haar voorpagina het plan van de Zutphense gemeenteraad uit 2015 om een burgerbegroting op te stellen. Een burgerbegroting is een manier om inwoners intensiever bij de besluitvorming van hun stad te betrekken en betekent dat zij meebeslissen over de begroting en de verdeling ervan. Volgens het plan moet de burgerbegroting er begin volgend jaar zijn.
Wat mij betreft komt in de Zutphense burgerbegroting uiteindelijk tot uitdrukking wie waarover regie krijgt. Dat sluit aan bij mijn opvatting over waarom politici op aarde zijn. Dat is vooral het regelen van verhoudingen tussen mensen en het is nu eenmaal zo, dat in de regeling van regie dat tot uitdrukking komt. De beste oplossingen voor de problemen van de stad worden bereikt door de beste regisseur op het juiste moment op het probleem te zetten dat bij hem of haar past. De ene keer moeten de regisseurs daarom gewoon onder de ambtenaren aan de Lange Hofstraat worden gezocht en de andere keer onder de bouwvakkers, onderwijzers, ondernemers of klanten van Het Plein uit onze wijken. Hoe dan ook moet worden voorkomen dat regie in handen komt van steeds dezelfde mensen. En tenslotte nog dit: sommige inwoners kunnen of willen niet meedoen. Voor onze politici is het een plicht te zorgen dat evengoed met die mensen rekening wordt gehouden.

Burgerbegroting, zo gek nog niet, want van wie is de stad?