0641543070 mail@freddaane.nl

Hij begon bij BV De Uitkomst. Mettertijd ontdekte hij de schoonheid van het dubbel boekhouden: het vastleggen van de bewegingen van stroomgrootheden via winst- en verliesrekeningen om die tot stilstand te laten komen in de voorraadgrootheden van de balansposten. Dubbel boekhouden, de Fransen noemden het tenir la comptabilité en partie double en onderhielden er de permanence de l‘inventaire et des profits et des pertes mee, daarmee getuigend van een muzikaliteit waaraan het Hollanders ontbrak. Dit mooie vak namen ze hem een jaar of wat geleden af. Hij moest gaan denken in tabellen en doorsneden van tabellen die hij met behulp van een computer te lijf moest met een querylanguage om de antwoorden te vinden op vragen van de bazen. Toen hij het onder de knie had begonnen de fusies, kwamen de interim-managers, generaals in een Mexicaans leger, en werden de tabellen en de querylanguage keer op keer vervangen: het prutsen aan zijn werk hield niet meer op. Zijn vragen aan de database resulteerden in balansposten die op gespannen voet stonden met de waarheid en een volgelopen tussenrekening.

Kon ik maar naar Panama, dacht hij.