0641543070 mail@freddaane.nl

Leo Verhoef, registeraccountant te Wijk bij Duurstede trekt regelmatig ten strijde tegen wat hij frauderende gemeenten en provincies noemt. Ook over de Zutphense financiën heeft hij een oordeel en hij schrijft aan de leden van de gemeenteraad: “De jaarrekening 2018 van gemeente Zutphen is zwaar misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo. Er was in 2018 niet een nadelig saldo van 1,9 miljoen euro, wat het gemeentebestuur u in de jaarrekening en in de berichtgeving daarover voorhoudt. Onderzoek van de jaarrekening laat zien dat er in werkelijkheid een nadelig saldo is van 9,6 miljoen euro. Ook de jaarrekeningen 2017 en eerder waren misleidend. Inmiddels zijn de verschillen vanaf 2010 opgelopen naar 69,3 miljoen euro.
In tegenstelling tot wat het gemeentebestuur u voorhield, leed de gemeente over de periode 2010-2018 niet een verlies van 5,1 miljoen euro, maar een verlies van 74,4 miljoen euro, wat betekent dat de schulden en daarmee de rentelasten navenant toenamen.”

Benieuwd naar het oordeel van Leo over andere gemeenten, maar ook provincies? Kijk dan op www.leoverhoef.nl